Förtroendevalda hos oss.

Laila Hardeljung (Strokeföreningen Härnösand/Kramfors) (Handikapporg)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala Tillgänglighetsrådet ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30