Förtroendevalda hos oss.

Inga-Lill Viberg Hansson (Hjärt- och lungsjukas förening) (Handikapporg)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala pensionärsrådet 2019-2022 ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunala Tillgänglighetsrådet ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30