Förtroendevalda hos oss.

Carl Fredrik Edgren (V)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala pensionärsrådet 2019-2022 Ordförande 2020-06-16 - 2022-11-30
Kommunstyrelse 2018-2022 1:e vice ordförande 2020-06-19 - 2022-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-2022 1:e vice ordförande 2020-06-19 - 2022-12-04
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande 2020-06-19 - 2022-12-31
Rådet för trygghet och hälsa Ordförande 2020-06-16 - 2022-12-31