Förtroendevalda hos oss.

Myriam Estrella-Näslund (MP)

Kontaktinformation

E-post:
myriam.estrella-naslund@harnosand.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelse 2018-2022 ersättare 2018-12-01 - 2022-11-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-2022 ersättare 2018-12-05 - 2022-12-04
Krisledningsnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31