Förtroendevalda hos oss.

Kommunala bolag (3 st)

De kommunala bolagen är affärsdrivande bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.