Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (12 st)

I nämnderna verkar förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna tar beslut i olika frågor inom förvaltningarnas ansvarsområden.

Namn
Kommunfullmäktige 2018-2021
Kommunfullmäktiges presidium 2018-2021
Kommunstyrelse 2018-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-2022
Krisledningsnämnd
Valnämnd 2019-2022
Överförmyndare 2019-2022
Arbetslivsnämnden 2019-2022
Samhällsnämnden 2019-2022
Skolnämnden 2019-2022
Socialnämnden 2019-2022
Revisorer 2018-2022