Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (12 st)

I nämnderna verkar förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna tar beslut i olika frågor inom förvaltningarnas ansvarsområden.