Förtroendevalda hos oss.

Övriga (6 st)

Rådgivande organ, stiftelser, styrelser och olika tillfälliga arbetsgrupper

Namn
Nämndemän i Ångermanlands Tingsrätt
Kommunala pensionärsrådet 2019-2022
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Landsbygdsrådet 2019-2022
Rådet för trygghet och hälsa
HögaKusten Destinationsutveckling AB