Förtroendevalda hos oss.

Övriga (8 st)

Rådgivande organ, stiftelser, styrelser och olika tillfälliga arbetsgrupper

Namn
Nämndemän i Ångermanlands Tingsrätt
Kommunala pensionärsrådet 2015-2018
Kommunala tillgänglighetsrådet
Landsbygdsrådet
Rådet för trygghet och hälsa
Godemän vid fastighetsbildning
Överförmyndare
Kommunens Begravningsombud