Förtroendevalda hos oss.

Nämnder (13 st)

I nämnderna verkar förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna tar beslut i olika frågor inom förvaltningarnas ansvarsområden.

Namn
Kommunfullmäktige 2015-2018
Kommunfullmäktiges presidium 2015-2018
Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning, politiska organisationen
Kommunstyrelse 2015-2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Krisledningsnämnd
Valnämnd 2015-2018
Kommunstyrelsens Kulturutskott
Arbetslivsnämnd 2017-2018
Samhällsnämnden 2015-2018
Skolnämnden 2015-2018
Socialnämnden 2015-2018
Revisorer 2015-2018