Förtroendevalda hos oss.

Arbetslivsnämnden 2019-2022

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Arbetslivsnämnden ska möta arbetsmarknadens krav på arbetskraft genom integration, utbildning och praktiskt arbete. Verksamheterna är komvux, lärvux, YH-utbildningar, uppdragsutbildningar, integrationsverksamhet, lärcentrum och arbetsmarknadsfrågor

Uppdrag (16 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Ågren Sverker KD Ordförande 1
Skyttberg Nina S 1:e vice ordförande 2
Wallgren Bengt M 2:e vice ordförande 3
Lukazevicz Krzysztof Jozef S ledamot 4
Neldén Martin V ledamot 5
Östensson Kersti MP ledamot 6
Ali Dunia C ledamot 7
Lindgren Bill M ledamot 8
Sehlin Glenn SD ledamot 9
McCarthy Martin Brendan S ersättare 10
Burlin Olle V ersättare 11
Shihab Ghaidaa MP ersättare 12
Ögrim Christina KD ersättare 13
Fassali Lena C ersättare 14
Viklund Rickard M ersättare 15
Pålsson Tomas L ersättare 16