Förtroendevalda hos oss.

Kommunala pensionärsrådet 2019-2022

Mandatperiod: 2018-12-01 - 2022-11-30

Pensionärsrådet är ett rådgivande organ som består av representanter från de olika pensionärsorganisationerna i Härnösand.