Förtroendevalda hos oss.

Krisledningsnämnd

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Krisledningsnämnd är tillika kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nilsson Fred S ledamot 1
Frejarö Karin MP ledamot 2
Nordling Björn S ledamot 3
Jonsson Agneta S ledamot 4
Nilsson Ingrid V ledamot 5
Gäfvert Anders M ledamot 6
Lundin Jonny C ledamot 7
Molin Lennart S ersättare 8
Norlander Göran S ersättare 9
Ragnarsdotter Margareta S ersättare 10
Umefjord Göran MP ersättare 11
Möller Christensen Michael V ersättare 12
Olstedt-Lundgren Eva L ersättare 13
Högberg Karin KD ersättare 14