Förtroendevalda hos oss.

Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-2018

Tillgänglighetsrådet består av representanter från handikappföreningar i Härnösands kommun.