Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktiges presidium 2018-2021

Mandatperiod: 2018-10-15 - 2021-10-15

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.