Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktiges presidium 2015-2018

Mandatperiod: 2014-11-01 - 2017-10-30

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.