Förtroendevalda hos oss.

Kommunfullmäktiges presidium 2018-2021

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.