Förtroendevalda hos oss.

Samhällsnämnden 2015-2018

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, mark- och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroller.

Uppdrag (18 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Nylund Sara S Ordförande 1
Thyr Knapp Britta MP 1:e vice ordförande 2
Wasell Christian M 2:e vice ordförande 3
Strömqvist Roland S ledamot 4
Viklund Ingvar S ledamot 5
Kamal Fekre S ledamot 6
Fahlén Monica S ledamot 7
Dahlén Lisa MP ledamot 8
Bolander Urban V ledamot 9
Andersson Lillemor C ledamot 10
Jonsson Leif M ledamot 11
Vakant S ersättare 12
Solin Louise S ersättare 13
Genberg Anne Catherine S ersättare 14
Hedin Jakob V ersättare 15
Shihab Ghaidaa MP ersättare 16
Holmström Mårten L ersättare 17
Wiklander Ingemar KD ersättare 18