Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda hos oss.

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Nämnder

I nämnderna verkar förtroendevalda som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna tar beslut i olika frågor inom förvaltningarnas ansvarsområden.

Kommunala bolag

De kommunala bolagen är affärsdrivande bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera.

Övriga

Rådgivande organ, stiftelser, styrelser och olika tillfälliga arbetsgrupper

Partier